Naging mabunga ang isang araw na pagpupulong ng ARMM Regional Management Committee na itinaguyod ng Department of Agriculture & Fisheries –ARMM noong Miyerkules, September 5, 2018 na ginanap sa lungsod ng Cagayan de Oro.
Aktibong nakilahok dito ang mahigit sampung ahencia sa region na may kinalaman sa pagpaparami ng pagkain gaya ng Philrice, Philippine Statistic Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Coconut Authority, National Seed Quality Control Office, National Food Authority, Bureau of Fisheries & Aquatic Resources, National Irrigation Administration 9,10,12, Agricultural Training Institute at Regional Agriculture & Fishery Council.
Dumalo din ang mga Provincial Agricultural Officers mula sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao, Lanao del Sur at Marawi City at naging kabahagi sa mga usapin lalo sa rice crisis ng BaSulTa dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas at limitado pa.
Lahat ng nabanggit na ahencia ay nagbigay ulat hinggil sa Program Thrust ng kani-kanilang tanggapan at ang katungkulan nito sa pagpapadami ng pagkain
Namahala o nagpreside sa naturang pulong sina Secretary Alexander G. Alonto, Jr., at Admin & Finance Director Sittie Anida Tomawis- Limbona.
Nagsilbing facilitators ang Regional Planning & Monitoring Division sa pangunguna ni Chief Mariam Abutazil, kasama din ang mga Division at Banner Coordinators.